Przejście do sekcji:

Treść strony - GOPS Obrowo wspiera osoby przewlekle chore

GOPS w Obrowie wspiera osoby przewlekle chore

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie uczestniczy w projekcie związanym z pomocą osobom niepełnosprawnym. Z projektu GOPS pozyskał fundusze na długoterminową rehabilitację dwóch osób przewlekle chorych z terenu naszej gminy. – Realizująca konkurs firma oferowała systematyczną fizjoterapię w warunkach domowych tylko dla sześciu osób zamieszkałych w powiecie toruńskim. Cieszymy się, że udało się nam zakwalifikować do projektu aż dwie osoby z naszej gminy. Próbujemy objąć działaniami kolejną osobę – mówi Renata Kwiatkowska, kierownik GOPS w Obrowie.

Rehabilitacja w ramach tego projektu potrwa do końca 2020 roku.

Działania realizuje Fundacja Wspierania Rozwoju AiM z Torunia. Projekt pn. Systematyczna rehabilitacja dla osób przewlekle chorych z powiatu toruńskiego jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przejdź do początku strony