Przejście do sekcji:

Treść strony - #gaszynchallenge GOPS Obrowo dla Hani

#gaszynchallenge GOPS Obrowo dla Hani

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla chorej Hani Poczobut. Robili pompki i przysiady, zbierając pieniądze dla dziewczynki. Akcja #gaszynchallenge trwa.

Na co choruje Hania Poczobut?

Zapraszamy do zabawy GOPS w Lubiczu, GOPS w Czernikowie oraz Straż Gminną w Obrowie łącznie z dzielnicowymi z komisariatu policji w Dobrzejewicach.

Przejdź do początku strony