Przejście do sekcji:

Treść strony - Dział pracy socjalnej i administacji Obrowo

Dział pracy socjalnej

Pierwszy kontakt, usługi opiekuńcze

Małgorzata Piechowicz
tel 56 678 60 22 wew. 132
kom. 720828602
pok. nr 12
e-mail: gpiechowicz@gopsobrowo.pl
(pracownik przyjmuje osoby, które po raz pierwszy przybyły do GOPS w celu uzyskania pomocy lub nie korzystały z jego wsparcia przez ostatnie dwa lata)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)

Weronika Rumińska
tel 56 678 60 22 wew. 132
kom. 720828569
pok. nr 12
e-mail: wruminska@gopsobrowo.pl

Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy

Aleksandra Haglauer
tel 56 678 60 22 wew. 156
pok. nr 15
e-mail: ohaglauer@gopsobrowo.pl

Pogłębiona praca socjalna

Ewa Kosztowna
e-mail: ekosztowna@gopsobrowo.pl
kom. 720828386

Katarzyna Murawska
e-mail: pracasocjalna@gopsobrowo.pl
kom. 720828464

tel. 56 678 60 22 wew. 299
pok. nr 16

Dział realizacji świadczeń

Aleksandra Zdrojewska
e-mail: azdrojewska@gopsobrowo.pl
kom. 603391900

Katarzyna Zakrzewska (w zastępstwie za Sylwię Rentflejsz)
e-mail: kzakrzewska@gopsobrowo.pl
kom. 720828498

tel. 56 678 60 22 wew. 156
pok. nr 15
(sprawy z zakresu pomocy finansowej tj. : zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy oraz posiłki w szkole)

Asystenci rodziny

Iwona Wawrzyniak-Chechłowska
kom. 603 772 934
e-mail: ichechlowska@gopsobrowo.pl

Natalia Gładyszewska
kom. 720 828 922
e-mail: ngladyszewska@gopsobrowo.plPrzewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Obrowie

Aleksandra Zdrojewska
tel. 56 678 60 22 wew. 156
pok. nr 15
e-mail: zi@obrowo.pl

Wróć

Przejdź do początku strony