Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności Top

Aktualności Top

Stronicowanie

 • Życzenia świąteczne

  Życzenia świąteczne

  Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzy Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

   
 • Kujawsko-Pomorska Teleopieka

  Kujawsko-Pomorska Teleopieka

  W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Obrowo przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. 

 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Obrowo do wsparcia finansowego z funduszu celowego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 otrzymując dofinansowanie w wysokości 1.417.320,00 zł.

  Zachęcamy do skorzystania z asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnościami mieszkające na terenie Gminy Obrowo.

 • Pomoc żywnościowa POPŻ

  Pomoc żywnościowa POPŻ

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że od 07.03.2024 r. do 15.03.2024 r. odbywa się kwalifikacja rodzin do przyznania pomocy w formie żywności ( na rok 2024) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. współfinansowanego z współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

   

 • Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy

   

  Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

   

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony