Przejście do sekcji:

Treść strony - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Od kwietnia 2022 r. osoby z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Obrowo korzystają ze wsparcia asystentów w ramach rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Do tej pory 21 asystentów wpiera 33 uczestników programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie kieruje zapytanie do mieszkańców Gminy Obrowo dotyczące zapotrzebowania na wsparcie w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 w ramach resortowego programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Jesteś:

 • Rodzicem dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
 • osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności:
  o stopniu znacznym
  o stopniu umiarkowanym

Zakres pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej :

 • przy wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • w zakupach,
 • w załatwieniu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi). 

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do skorzystania z tego typu wsparcia i skontaktowania się w terminie do dnia 04.11.2022r.  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27

W celu udzielenia szczegółów prosimy o kontakt z pracownikami:

 • Mariola Górska 720 828 389,
 • Małgorzata Piechowicz 720 828 602,
 • Weronika Rumińska 720 828 569
 • Sylwia Rentflejsz 720 828 478,

oraz email: gops@gopsobrowo.pl

 Więcej informacji

 • plakat programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -...

Wróć

Przejdź do początku strony