Przejście do sekcji:

Treść strony - Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie podzielne zależne od urodzenia dziecka, ukończenia 18. roku życia, oraz opieki naprzemiennej
 • wysokość świadczenia 500,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki nad dzieckiem)
 • tabela dot. koordynacji
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: godz. od 7:30 do 14:00.


Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)
bankowość elektroniczną

UWAGA!!!
Prosimy, aby Państwo przy składaniu wniosku drogą elektroniczną zwrócili uwagę na okres świadczeniowy. Jeżeli chcą Państwo kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, to należy wybrać okres wypłaty 2021/2022.

Termin składania wniosku w wersji elektronicznej od 01.02.2021r., z kolei w wersji papierowej od 01.04.2021r prosimy wrzucać do urny przed budynkiem Filii w Dobrzejewicach w godzinach działania urzędu, bądź w razie problemów z wypełnieniem wniosku prosimy
o uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem GOPS.

Wniosek można pobrać klikając na poniższy link:
Wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ okres świadczeniowy 2019/2021

Wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ okres świadczeniowy 2021/2022

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
Tabela dot. koordynacji bez kryterium dochodowego (świadczenie pracy poza granicami Polski)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje na podstawie złożonego wniosku. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy - o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Decyzja wydawana będzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji pod adresami:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne-rodzina-500
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2019r., poz. 1177)

Informacje dodatkowe:
Informacji dodatkowych dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają:
- infolinia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem: 800 500 112
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Filia w Dobrzejewicach 54A pod numerem: 720 828 134

 

Świadczenie Wychowawcze (500+)
Świadczenie Dobry start 300+

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony