Przejście do sekcji:

Treść strony - Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Czym są i komu przysługują specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej, osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi są świadczone przez specjalistów ze specjalnym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarkę, logopedę, neurologopedę, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, rehabilitanta, itd.

Skorzystać z SUO mogą osoby:

 • z niepełnosprawnościami
 • niesamodzielne
 • niezaradne z powodu różnych zaburzeń
 • samotne



Na czym polegają specjalistyczne usługi opiekuńcze?

 1. Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 2. Pielęgnacja podopiecznego
 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1.  Wniosek o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2.  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Zaświadczenie od lekarza o potrzebie wprowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych
 4. .Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową
 5. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

 

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

 

Źródła:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598

SUO

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony